Digitalna Srbija, demokratski resurs i poslovni potencijal

Da li individualci, privredna društva, udruženja građana, mediji i političke stranke u dovoljnoj meri i na adekvatan način koriste resurse digitalne Srbije?!

Pitanje je koje svako ponaosob treba sam sebi da postavi, imajući u vidu veličinu i potencijal digitalne Srbije i činjenicu da je taj veliki resurs, realno dostupan svakome u Srbiji.

Resurs i potencijal digitalne Srbije je značajan:

  1. Mobilni telefon koristi 4 940 000 lica, a 65% odsto domaćinstva u Srbiji poseduje računar sa internet konekcijom.
  2. Računar & internet koristi svakog ili skoro svakog dana 3 070 000 stanovnika. Bar jednom u tri meseca internet koristi 3 610 000 stanovnika, a računar i internet nikad nije koristilo 27,2% stanovnika Srbije.
  3. Struktura obrazovanja među korisnicima računara je sledeća: a) visoko i više obrazovanje ima 22,3 % b) srednje obrazovanje 60,8% c) niže od srednjeg obrazovanja16,9% lica.
  4. Način korišćenja mobilnih uređaja za pristup internetu van posla i domaćinstva: a) mobilni telefon – smartfon 71,2% b) mobilni telefon (wifi) 55,8% c) mobilni telefon putem GPRS-a ili 3G mreže 51% d) prenosivi računar (laptop ili tablet) 23,5% e) lap top ili tablet putem (wifi) 20,8% f) lap top ili tablet putem USB modema ili SIM kartice 6,1%
  5. Svrha korišćenja interneta građana Srbije: a) čitanje online časopisa i magazina 77,4% b) traženje informacija o robi i uslugama 71,3% c) učešće u društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Blogovi) 68,7% d) telefoniranje putem interneta/video razgovori 60,2% e) slanje-primanje imejla 58,2% f) postavljanje sadržaja na sajtove i delenje privatnog sadržaja sa drugim osobama 43,5% g) korišćenje usluga koje se odnose na putovanja i smeštaj 37% h) prodaja robe ili usluga putem interneta 27,4% k) internet bankarstvo 19,2%

Može li se adekvatnim ličnim pristupom tom resursu poboljšati ostvarenje ličnih interesa?! Može li potencijal digitalne Srbije biti od veće koristi za rast i razvoj preduzetništva i ekonomije?! Može li se bolje koristiti snaga digitalne Srbije u cilju osnaživanja demokratskog uređenja, vladavine prava, medijskih sloboda u Srbiji?!

Može, naravno da može.

Mislite o tome.

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s