Oslobodite se samara, biće lakše svima. Srećna vam Nova godina!

“Odavno sam zapazio da uspešni ljudi retko sede i čekaju da im se stvari dešavaju. Oni izađu i dese se stvarima” – Leonardo da Vinči

Svi znamo šta je samar, ali da li je to zaista tako?! Da li većina u našem društvu veruje da je ta reč jedna od mnogobrojnih turcizama u našem jeziku? Misli! Ali to baš i nije posve tačno jer  samar je stariji, mnogo stariji i od samog Otomanskog Carstva i od sedla za konje kakvo danas svi poznajemo. Samar je naime svojevrsno tovarno sedlo koje prenosi pritisak tereta ravnomerno na kičmu i rebra tovarnih životinja, a pre svega stavlja se na magarce, mazge i konje. I smatra se da postoji dve hiljade godina pre nove ere. Isto tako se kod nas smatra da je konj plemenita životinja, ali istovremeno tu reč mnogi koriste kao uvredu, slično je i sa mazgom, mešancem magarice i konja. Magarac je takođe kod nas sinonim za uvredu, najčešće u smislu da je neko glup, iako je je onim obrazovanijim i religijoznijim poznat i kao simbol vezan uz Isusa, hrišćanstvo, Bibliju, u kojoj magrac, odnosno magarica, zauzimaju mesto puno poštovanja. 

Dakle, samar je jedan i svi mislimo da znamo šta je to i čemu služi, ali poput istovetnih reči koje imaju u našem lokalizmu/dijalektizmu sasvim suprotno značenje, tako i u slučaju samara, postoji kompleksno nerazumevanje nas samih između nas samih u Srbiji, izmađu sveta i nas, i nas i sveta. To nerazumevanje može da se prevaziđe, ali to nije lak zadatak. Za njega je pre svega neophodna velika sposobnost razumevanja, obrazovanje, informisanost, veština i snaga bez koje nema rešenja nijednog zadatka. Ni zadatka da se skine samar svima sa leđa, da se ne dodaje novi teret na naša leđa jer mi nismo ni magarad ni mazge ni konji iako se često jedni prema drugima, svet prema nama i mi prema svetu odnosimo, upravo kao da smo svi magarad, mazge i konji. 

Srećna vam nova 2019. godina. 

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s