Archives

Srbija: pregled tekućih makroekonomskih kretanja

Poslednji izveštaj Sektora za makroekonomske analize i fiskalne projekcije Ministarstva finansija baziran je na podacima zaključno sa 1. decembrom 2016 godine.

Read More

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu

Državna kasa za 2017 godinu predstavlja zbirku podataka, koja daje finansijski pregled aktuelnog stanja u državi i oslikava politiku koju Vlada Srbije vodi na unutrašnjem i spoljnom planu.

Read More