Fotografija Tihomira Trišića političkog novinara

Tribun

“TRIBUN” je udruženje građana, čiji je osnivač i predsednik Tihomir Trišić. Ova nevladina organizacija posvećena je ostvarenju ciljeva u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom.

Unapređujemo oblasti; ljudskih prava, pravne države, političkog pluralizma i demokratskog uređenja, medijskih sloboda, bezbednosti, preduzetništva i tržišne ekonomije, obrazovanja, nauke, kulture i oblast savremenih tehnologija.

Navedene ciljeve, udruženje građana “TRIBUN” realizuje i ostvaruje putem angažovanja, programa i projekata, koristeći se jedinstvenim resursima koje poseduje, primenjujući multidisciplinarna znanja, mere, radnje i aktivnosti.

DONACIJE

Zainteresovani za ostvarenje ovih ciljeva mogu da pomognu rad udruženja putem donacija. Za sve dodatne informacije na raspolaganju vam je KONTAKT stranica.